Vi rekommenderar att en optiker konsulteras vid byte av linstyp
eller om det råder osäkerhet kring användandet av linser.


Goda råd vid linsanvändning:
 

Ögonhälsa 

Var noga med hygienen. Ha alltid rena och torra händer vid
   hantering av linser.


 Besök en optiker för ögonundersökning minst en gång om året.

Följ alltid både tillverkarens och optikerns anvisningar.

 Använd alltid ny linsvätska till rengöring och förvaring.

 Byt etui regelbundet, rengör etuiet och låt det torka när det
   inte används.


Sätt i linserna innan sminkning.

 Använd simglasögon vid bad med linser.

Ta ut linserna och vila ögonen vid irritation. Om irritationen består
efter linsvila och byte av linser, kontakta ögonläkare eller optiker.

Rityta 1.png
Clearlii AB, Orgnr. 556869-3898, All rights Reserved